Diesel

W

HVO Diesel 100

HVO Diesel 100 ger hög reduktion av det fossila utsläppet av koldioxid, då den till 100 % är baserad på förnybar råvara. Råvaran är slakteriavfall. Produkten reducerar utsläppet av fossil koldioxid med ca 88 %. Användningsområden HVO Diesel 100 är till sin kemiska uppbyggnad i stort identisk med fossil diesel. Likheten med vanlig diesel innebär att produkten kan användas i konventionella dieselmotorer men då gällande dieselstandard inte helt uppfylls krävs godkännande från fordonsleverantören. (Källa: Preem)

Kontakta oss

Om ni har frågor gällande tjänster, produkter eller oss som företag så kan ni kontakta oss genom formuläret eller ring oss på 0520-48 21 60