Eldningsolja

W

E10

Eldningsolja E10 är en gasolja av inomhuskvalitet med låg svavelhalt.
Produkten passar perfekt för små till medelstora värmeanläggningar.
W

E32

Eldningsolja 1 E32 är en gasolja av utomhuskvalitet med låg svavelhalt.
Oljan är avsedd för små till medelstora värmeanläggningar.
W

Minima

Eldningsolja 1 Minima är en gasolja av utomhuskvalitet med mycket låg svavelhalt. Oljan belastas ej med svavelskatt eftersom svavelhalten understiger 500 ppm.

Kontakta oss

Om ni har frågor gällande tjänster, produkter eller oss som företag så kan ni kontakta oss genom formuläret eller ring oss på 0520-48 21 60