↑ Tillbaka till Produkter

Diesel och Bensin

HVO Diesel 100

HVO Diesel 100 ger hög reduktion av det fossila utsläppet av koldioxid, då den till 100 % är baserad på förnybar råvara. Råvaran är slakteriavfall. Produkten reducerar utsläppet av fossil koldioxid med ca 88 %. Användningsområden HVO Diesel 100 är till sin kemiska uppbyggnad i stort identisk med fossil diesel. Likheten med vanlig diesel innebär att produkten kan användas i konventionella dieselmotorer men då gällande dieselstandard inte helt uppfylls krävs godkännande från fordonsleverantören. (Källa: Preem)

ACP Diesel med rme

ACP (Active Cleaning Power) är en diesel som håller bränslesystemet fritt från beläggningar. ACP diesel ger prestanda, miljö och ekonomi i dieselmotorer. Produkten är en blandning bestående av 95% Diesel MK1 och FAME. FAME är ett förnyelsebart bränsle och minskar bidraget till växthuseffekten.

ACP Evolution Diesel

ACP Evolution Diesel är en miljöklass 1 diesel som ger minskade utsläpp av fossil koldioxid genom att den delvis är tillverkad av tallolja, en restprodukt från skogen. Den minskar utsläppen av CO2 från din bil med 16%.

Diesel Promil MK1

Diesel Promil är en miljöklass 1 diesel utan inblandning av FAME. Diesel Promil uppfyller, med god marginal, de krav som ställs på en diesel för att klassas som miljöklass 1, vilket är den högsta miljöklassen som finns för närvarande.

Bensin

Bensin 95 oktan

Länk till Preems hemsida

 HVO Diesel 100