Produkter

AdBlue

För att klara de skärpta kraven på avgasutsläpp i Europa, har de flesta lastbils- och busstillverkarna valt s.k. SCR-teknik. För att denna teknik ska fungera krävs att AdBlue doseras in i avgaserna innan de passerar igenom katalysatorn. Tanka AdBlue med vårt tankkort!  

Visa sida »

Alkylatbensin

Aspen alkylatbensin är en renare form av bensin som både ryker och luktar mindre än vanlig bensin. Den är bättre för både människa, motor och miljö och finns i två varianter, Aspen 2 för tvåtaktsmotorer och Aspen 4 för fyrtaktsmotorer. För dig som arbetar med småmaskiner som t.ex. motorsågar, röjsågar, häcksaxar, gräsklippare och jordfräsar ger …

Visa sida »

Diesel och Bensin

HVO Diesel 100 HVO Diesel 100 ger hög reduktion av det fossila utsläppet av koldioxid, då den till 100 % är baserad på förnybar råvara. Råvaran är slakteriavfall. Produkten reducerar utsläppet av fossil koldioxid med ca 88 %. Användningsområden HVO Diesel 100 är till sin kemiska uppbyggnad i stort identisk med fossil diesel. Likheten med …

Visa sida »

Kemtekniskt

Kemtekniskt och tillbehör

Kemtekniskt och tillbehör.   Vi är återförsäljare för bl.a. Germ, Clemondo (fd Lahega), Abkati I butiken har vi ett brett sortiment av spolarvätska, glykol, avfettning, fordonstvätt mm Vi säljer också tillbehör till smörjolja och smörjfetter, men även biltillbehör såsom lampor, reflexer och kablar.

Visa sida »

Oljor och Smörjmedel

Oljor och Smörjmedel Alla smörjmedel och oljor vi säljer är av varumärket Texaco. Texaco har i mer än 100 år producerat högkvalitativa petroleumprodukter och är ledande i världen på att utveckla smörjmedel och olja. Alla produkter speciellt anpassat för den svenska marknaden. Texaco smörjmedel för svenska marknaden tillverkas på Scanlube i Göteborg. Köper du smörjmedel eller …

Visa sida »

Spillolja

 Vi hjälper dig med hanteringen av spilloljan   Som kund hos oss får du hjälp med att ta hand om din spillolja (minst 400 liter). Vårt samarbete med Sita säkerställer att samtliga restprodukter hanteras och omhändertas på ett miljöriktigt sätt. Hämtning av Spillolja  

Visa sida »