»

NYHET: Nu kan vi erbjuda er att tanka HVO Diesel 100.

NYHET: Nu kan vi erbjuda er att tanka HVO Diesel 100. Ett bränsle som är 100% baserat på förnybar råvara.

 

HVO Diesel 100 är ett förnybart dieselbränsle som ger hög reduktion av det fossila utsläppet av koldioxid. Produkten framställs genom hydrering av förnybar råvara och benämns ofta HVO (hydrerad vegetabilisk olja). Preem använder endast HVO fri från palmolja och PFAD (Palm Fatty Acid Distillate). HVO Diesel 100 uppfyller kraven enligt Klass A, i den tekniska specifikationen CEN/TS 15940.

Fördelar

Bränslet ger hög reduktion av det fossila utsläppet av koldioxid, då den till 100 % är baserad på förnybar råvara. Råvaran är slakteriavfall. Produkten reducerar utsläppet av fossil koldioxid med ca 88 %. Användningsområden HVO Diesel 100 är till sin kemiska uppbyggnad i stort identisk med fossil diesel. Likheten med vanlig diesel innebär att produkten kan användas i konventionella dieselmotorer men då gällande dieselstandard inte helt uppfylls krävs godkännande från fordonsleverantören. (Källa: Preem)

Fosilfritt Bränsle